93 331 45 96

NOM_ESCOLA

Ideari / Projecte Educatiu

Aprendre a APRENDRE
 • Atenció a la diversitat de capacitats.
 • Diversificació en l’organització dels grups per al desenvolupament de les competències lingüístiques i matemàtiques: desdoblaments, racons, agrupaments flexibles.
 • Projecte lingüístic:
  • Domini oral i escrit del català i el castellà.
  • Anglès des dels dos anys.
  • Activitats i continguts impartits en llengua anglesa.
  • Desdoblaments per a l’expressió oral de la llengua anglesa.
  • Preparació per al "Preliminary English Test"
  • Introducció del francès a l’E. Secundària.
 • Educació artística: llenguatge visual i plàstic, llenguatge musical, expressió corporal, teatre...
 • Activitats complementàries que reforcen i amplien les àrees curriculars integrades en l’horari escolar.
 • Natació (Primària)
 • Utilització de diverses estratègies d’aprenentatge en funció dels objectius: tallers, treball cooperatiu, treball en equip, experimentació, projectes interdisciplinaris, ...
 • Coneixement i utilització de noves tecnologies per a l’aprenentatge, pissarres interactives, ordinadors a l’aula...
 • Departament Psicopedagògic: avaluacions psicopedagògiques, orientació escolar i postobligatòria.
 • Activitats i sortides vinculades al currículum
Copyright © 2017 - Escola Casal dels Àngels - Nota legal
Creada per: Clickart