93 331 45 96

NOM_ESCOLA

Ideari / Projecte Educatiu

Proposem una educació integral que contempla totes les dimensions de l’ésser humà, facilitant el màxim desenvolupament de les capacitats dels nostres alumnes, i el seu creixement equilibrat i harmònic, amb una sòlida i acurada formació humana, intel·lectual, espiritual i comunitària.

Amb un projecte educatiu que ofereix coherència entre fe cristiana, cultura i vida. Que ajuda a créixer en valors, fomenta la capacitat de pensar, l’esperit crític, una moral i ètica ben formada, la recerca de la Veritat, el descobriment i vivència de la Fe, el coneixement d’un mateix, l’autoestima, l’ordre i l’autodisciplina, l’esforç, el respecte, la responsabilitat...

Amb una formació constant dels docents, innovacions metodològiques, coneixement i bon ús de les noves tecnologies, anglès des dels dos anys, educació emocional, diversificació en l’organització dels grups, grups reduïts, seguiment personalitzat de cada alumne...

Com Escola catòlica, des de la llibertat religiosa i d’ensenyament, presentem un estil de persona, de família i de societat fonamentada en la llei de Déu, en el missatge de Jesucrist i en la doctrina de l’Església.

Volem "Formar homes i dones de futur" capaços de ser feliços i contribuir a la millora de la societat.

Copyright © 2017 - Escola Casal dels Àngels - Nota legal
Creada per: Clickart